کرکره گالوانیزه پانچی

با ورق ضخیم 1 بیشتر برای اماکن و پاساژ های مورد استفاده قرار میگیرد که میخواهند نمای داخلی دیده شود.

مناسب برای نصب در نمایشگاههای اتومبیل و بانکها.