کرکره فوم دار گالوانیزه

دارای ورق گالوانیزه و فوم داخل تیغه می باشد.

موارد مصرف آن در پارکینگ ها و اماکنی که میخواهند عایق صوتی و حرارتی باشد مورد استفاده قرار میگیرد .