کرکره آلومینیوم 2 پل دیاموند سبک و سنگین

درب کرکره الومینیوم با پروفیل 80: دارای دو نوع 2پل سبک و سنگین میباشد .
نوع سنگین آن در مغازه پارکینگ و سوله های صنعتی تا ابعاد عرض 6.5و ارتفاع 5متر قابل استفاده میباشد.
نوع سبک آن هم تا ابعاد عرض5متر وارتفاع 4متر قابل استفاده قرار میگیرد که بنا به درخواست مشتری دارای رنگبندی دلخواه میباشد.