کرکره آلومینیوم 100

درب کرکره آلومینیوم با پروفیل 100 :

این نوع تیغه قابل استفاده تا ابعاد بالاتر از 6متر عرض و ارتفاع 8 قابل استفاده میباشد.