کرکره آلومینیوم میکس

ترکیبی از پروفیل 8سانتی و پروفیل 3سانتی که به منظور زیبایی بیشتر و کاهش صدای کرکره مورد استفاده قرار میگیرد.