کرکره آلومینیوم طرح چوب

کرکره طرح چوب:

تیغه طرح چوب (دکورال-لوکس) همان تیغه های کرکره برقی الومینیوم هستند.  به این تیغه کرکره ها یک یا دو لایه پوشش رنگ الکترواستاتیک بعنوان زمینه زده میشود و پس از آن برچسپ طرح چوب به وسیله گرما میچسبانند.

  • از پایداری رنگ وعمر مفید برخوردار است.
  • تابش مستقیم خورشید گرمای شدید و سرما تاثیری بردوام آن ندارد .
  • این نوع تیغه بیشتر در پارکینگ ها مورد استفاده قرار میگیرد و باعث شکیل شدن نمای بیرونی ساختمان میشود.