موتور کرکره ساید با باطری

تامین و نصب  انواع موتورهای کرکره ساید با باطری

موتور ساید :

موتور ساید به موتورهایی گفته می شود که در یک طرف درب قرار می گیرند و با استفاده از موتور زنجیر دار درب را به بالا و پایین می کشند .موتور کرکره ساید صنعتی دارای سیستم پاراشوت جهت جلوگیری از سقوط کرکره در صورت نقص فنی می باشد .

 موتور ساید بارزانته موتور کرکره برقی :

 موتور ساید بارزانته موتور کرکره برقی است که دارای قدرت فراوان برای استفاده در اماکن پر تردد می باشد. همچنین این موتور ساید می تواند کرکره های برقی با ابعاد و وزن بسیار بالا را نیز جابجا نماید.