موتور کرکره توبلار

تامین و نصب  انواع موتورهای کرکره توبلار

موتورهای بارزانته یکی از موتورهای با کیفیت موجود در بازار کشورمان به حساب می آید . موتور های توبولار بارزانته جهت کرکره برقی های سایز کوچک خانگی و فروشگاهی ، کرکره برقی های بزرگ و صنعتی ارائه میگردند .