تامین و نصب انواع راه بند در فضاها و مکان های مختلف بنا به سفارش مشتری جهت کنترل تردد

از راه بند در ورودی پارکینگ عمومی، مجتمع های مسکونی، غیر مسکونی و غیره استفاده می شود. این وسیله از نظر کاربرد در دو نوع ستونی و نیز اهرمی وجود دارد. 

برای ایجاد امنیت گزینه بسیار مناسبی است. 


راه بند اهرمی تاشونده:

 • ابرای مکانهایی که محدودیت ارتفاع سقفی وجود دارد استفاده می گردد.
 •  میله آن در مکان های کم ارتفاع از سقف تا زمین توسط مفصلی شکسته می شود و زیر سقف می ایستد.
 • عموما در پارکینگ ها استفاده می شود.

راه بندهای اهرمی:

راهبند های اهرمی از نظر شکل ظاهری شبیه به هم هستند ولی از نظر نوع کارکرد  به دو دسته تقسیم می شوند: 

الف) راهبندهای تردد نامحدود: این نوع راهبندها برای مکانهایی که تردد در آن قسمت زیاد می باشد  مورد استفاده قرار می گیرد.

ب) راهبندهای اهرمی تردد محدود: برای مکانهایی با تردد کم استفاده می شود.

راه بندهای ستونی:

راهبندهای ستونی یا بولارد که به صورت استوانه ای شکل می باشند و داخل زمین قرار می گیرند و با فشار دادن دکمه ریموت از سطح زمین خارج می شوند و مسیر را مسدود می کنند.


چرا باید از این وسیله استفاده کنیم؟

اگر راه بند در کنار درب ورودی نباشد به راحتی و بدون هیچ مجوزی میتوان به داخل مکان رفت.


موارد استفاده :

  • عوارضی جاده ها
  • ورودی پارکینگ های عمومی و مراکز خرید
  • پالایشگاه ها
  • درب ورودی بیمارستان ها
  • ارگان های دولتی
  • دانشگاه ها
  • شرکت های خصوصی
 • مجتمع های مسکونی و …

نمونه کار ها :